Choroby zawodowe – problem społeczny

Wiele stanowisk pracy naraża pracownika na choroby zawodowe spowodowane działaniem szkodliwych czynników dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.  Choroby zawodowe są jednym z ważniejszych problemów społecznych na rynku pracy. Dlatego zwraca się szczególną uwagę na badania lekarskie wstępne oraz kontrolne. Szkolenia BHP Opole jest jednym z czynników zwiększających świadomość o chorobach zawodowych.

Przyczyny powstawania chorób zawodowych

Przyczyn chorób zawodowych jest sporo. Powstają w wyniku przebywania w niewygodnej pozycji

 systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne ). Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach. Niestety ich leczenie jest długotrwałe -są one przewlekłe i prowadzą do trwałej utraty zdrowia.  Wykaz chorób zawodowych jest zapisany w rozporządzeniu Rady Ministrów. BHP Opole dostrzega, że jest dużo wątpliwości dotyczących chorób zawodowych.

Lista chorób zawodowych

Do chorób zawodowych zalicza się: ołowicę, pylicę, rozedma płuc, zespół cieśni nadgarstka

astma oskrzelowa, przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uszkodzenia słuchu. BHP Opole radzi, aby w przypadku nadmiernego hałasu wyposażać pracowników korki do uszu lub inne akcesoria ochronne.  Do utrzymania pracowników w dobrym zdrowiu konieczna jest także odpowiednia profilaktyka medyczna i regularne szkolenia BHP Opole.

Choroby zawodowe kucharza

Praca kucharza nie jest wolna od chorób zawodowych – może nabawić się alergii, zakazić gronkowcem, zarazić salmonellą, utracić słuch. Niektórzy uznają bezsenność za chorobę zawodową, ponieważ jest spowodowana stresem i ciągłe napięcie wynikająca z pracy pod presją czasu. 

Problemy z kręgosłupem

Bóle kręgosłupa i jego uszkodzenia mogą prowadzić do dyskopatii zespołu cieśni nadgarstka, bólu stawów. Pozycja siedząca też ma swoje konsekwencje zdrowotne w postaci zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie.

BHP Opole zwraca pracodawcom uwagę, że powinni stwarzać odpowiednie warunki pracy, aby zapobiec powstawaniu chorób zawodowych. Pracodawca musi zgłosić każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej, a także podejrzenie takiej choroby państwowemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy.

Share: